Гурткова робота

Гурткова робота є важливою складовою соціально-психологічної реабілітації. При організації гурткової роботи педагоги намагаються якнайбільше наблизити її зміст до інтересів дітей, спрямувати на розвиток творчості учнів, їх здібностей, талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості.

Одним з важливих завдань, є виховання у дітей інтересу і смаку до праці, до набуття знань і навичок у різних галузях.  Гуртки  покликані  розвивати нахили вихованців, удосконалювати,  поглиблювати і розширювати  знання  прищеплювати їм практичні навички і уміння, потрібні у житті.

В Центрі діють 5 гуртків: краєзнавчий, соціокультурний, музичний, етично-естетичного виховання та «Юні фотографи».

Краєзнавчий гурток

 Пізнання суті української державності розпочинається з розуміння змісту буття близького оточення, надалі стаючи підґрунтям бажання пізнавати свій край, докладати зусиль до вирішення конкретних регіональних проблем та працювати на користь Батьківщини.

Краєзнавча діяльність сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів, задоволенню їхніх інтересів та потреб; створенню умов для розвитку й самореалізації, формування орієнтації на певний вид професійної діяльності, виховання громадянськості, регіонального патріотизму.

Робота краєзнавчого гуртка включає в себе теоретичні практичні аспекти: вивчення історичних документів, відвідування музеїв, участь у семінарах. Особливе місце посідає  дослідницька діяльність: походи, екскурсії, спостереження.

Спілкування з видатними особистостями сучасності, знайомство з митцями та активістами суспільного життя, волонтерами позитивно впливає на формування активної громадянської позиції  та надихає наших вихованців,

За часів незалежності України значно зріс інтерес держави до виховання молоді, сформовано соціальне замовлення на розробку ефективних технологій патріотичного виховання підростаючого покоління.

Однією з форм залучення дітей до суспільних проблем рідного краю є вивчення його історії та культури. Ці знання не просто ознака освіченості молодої людини, а вимога сучасності.

Вивчення та дослідження культурного надбання та традицій власного народу, відкриття і розвиток творчих та артистичних здібностей, формування впевненості в собі, у власних силах все це і багато іншого наші вихованці знаходять під час занять соціокультурного гуртка.

«О, мить чудова! Зупинись!» – це гасло нашого гуртка «Юні фотографи».  Вихованці навчаються помічати красу природи, бачити «цікаві миті», правильно фокусувати камеру та дізнаються про  інші тонкощі фотомистецтва. Через фотографію діти передають свої емоції, відчуття, стан душі; розвивають креативне мислення, творчі здібності. Фотографія – як вид мистецтва є важливою складовою у реабілітаційному процесі.

Метою програми є формування цілісного уявлення про цифрову фотографію, створення власних інформаційних ресурсів, що дозволяє зберегти для себе та інших красу навколишнього світу.

Музична  культура є одним із засобів, що сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості.

У процесі співу учні засвоюють музичну мову, пізнають жанрову основу пісні. У них розвиваються музичні здібності емоційний відгук на пісню, виховується інтерес до музики.

Розбудова сучасної національної системи освіти пов’язана з пошуками і упровадженнями нових педагогічних підходів. Сучасна методика музичного виховання визначає головну мету занять гуртка «Музичний калейдоскоп»: формування у вихованців музичної культури як важливої та невідємної частини їхньої духовної культури;

Спів є природним способом вираження естетичних почуттів, дійовим засобом активного залучення різновікових категорій вихованців до музики. Із усіх видів виконавського мистецтва він є найдоступнішим для дітей видом музичної діяльності, порівняно легко засвоюється ними, не вимагає значної підготовки.  На гурткових заняттях  у дітей розвиваються музичні здібності, уміння сприймати, запам’ятовувати і відтворювати мелодію і виховується  слухова увага, спостережливість, уява, наполегливість у подоланні виконавчих труднощів, дисциплінованість і самостійність, акторські і сценічні здібності.

Морально-етичне виховання – основа соціалізації дитини, тобто вміння налагоджувати спілкування, входити у товариство однолітків, домовлятися з ними, висловлювати свої побажання, зважати на інтереси інших. Ці найпростіші суспільні якості – перша сходинка на шляху розвитку загальнолюдських моральних якостей.

Важливою складовою всебічного гармонійного розвитку особистості є естетичне виховання, оскільки мета, завдання, специфічні методи цього виховання орієнтовані на естетичний і загальний розвиток особистості, збагачення її у педагогічному процесі з урахуванням індивідуальних і психологічних особливостей організації впливу на учнів різного віку.

Естетичне виховання — складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини.

Виняткову роль в естетичному вихованні школярів відіграють предмети естетичного циклу (малювання, співи, музика,  театралізація).

В процесі занять у гуртку етично-естетичного виховання «Фрегат»  діти та підлітки навчаються бачити красу оточуючого світу, красу людської душі. Через театралізації та відеоролики вихованці глибше пізнають різноманітні  соціально-побутові теми та передають важливу інформацію для однолітків.  

Краса Української мови

До дня спорту

Інтернет безпека

Модні тренди