Психологічна служба

Психологічна служба закладу складається з 4 практичних психологів та 1 соціального педагога.

Практичні психологи забезпечують психологічний супровід дітей та їх сімей, що включає в себе діагностичне обстеження кожної дитини, розробка плану реабілітаційної роботи з ними, проведення корекційної, розвивальної та просвітницької роботи з дітьми.

Психологічний супровід передбачає консультативну роботу з батьками чи особами, що їх заміняють, з близькими родичами вихованців. За кожною віковою групою дітей закріплений практичний психолог, що здійснює координацію реабілітаційної роботи з ними, до якої залучені всі учасники виховного та навчального процесу: вихователі, помічники вихователів, керівники гуртків. За розкладом розвиваючих занять передбачається як групова так і індивідуальна корекційно-розвиваюча робота практичного психолога з кожною дитиною. У процесі корекції практичні психологи широко використовують сучасні методи різних напрямків психотерапії: арт терапія, ігрова терапія пісочна терапія та метод «send play» , методи тілесноорієнтованої психотерапії, музичної терапії, КПТ, позитивної психотерапії.

Більшість дітей, що поступають до закладу, зазнали психологічного травмування внаслідок різних причин: деструктивних сімейних стосунків, вимушеного переміщення, втрати рідних, булінгу в дитячому середовищі, соматичних захворювань тощо. Тому практичні психологи та педагоги закладу в корекційній та профілактичній роботі з вихованцями широко використовують методи роботи з травмою та базові підходи педагогіки травми.В центрі реабілітації створені всі умови для плідної і результативної реабілітаційної роботи: сенсорна кімната, кімната психокорекції, тренінгова кімната з інтерактивною дошкою, світлові планшети для роботі в методі «send play», достатня кількість ігрових матеріалів, арт матеріалів та дидактичних матеріалів. Діти, що мають складнощі у пізнавальному розвитку та оволодінні навчальною програмою, перебувають під постійною увагою з боку педагогів та практичних психологів нашого закладу, їх діяльність узгоджена з роботою педагогів шкіл.

Всі діти, що мають особливі освітні потреби, отримали рекомендації ІРЦ та навчаються за інклюзивною формою освіти. Практичні психологи та педагоги закладу постійно проводять з ними заняття з розвитку когнітивної сфери, а також здійснюють індивідуальний супровід під час онлайн-навчання. Наш заклад спрямований на підтримку сімейної форми виховання, тому адміністрація та педагогічний колектив працюють над відновленням потенціалу біологічних сімей, якщо це можливо, а також над тим, щоб кожна дитина, яка втратила сім’ю, знайшла прийомну сім’ю чи була усиновлена. Тому один з важливих напрямків роботи практичних психологів і педагогів – це супровід встановлення стосунків дитини і нової родини, патронатний супровід після вибуття дитини в сім’ю та консультування всіх прийомних батьків, батьків-вихователів та усиновлювачів з питань адаптації та виховання дитини в сім’ї.